Інформаційно-просвітницька кампанія з руйнування політичних інформаційних маніпуляцій “Я хочу…”

4

Суть кампанії полягає у руйнуванні передвиборчих інформаційних маніпуляцій в українському суспільстві.

Метою кампанії є залучення значної кількості пересічних громадян до

групового обговорення важливих соціально-політичних проблем країни напередодні парламентських виборів 2012 року та формування активного громадянина-виборця, який не просто пасивно споглядає за ходом виборчого процесу, а бере у ньому безпосередню активну участь (залучення громадян до двостороннього обміну інформацією.

4-2

Навчально-просвітницька кампанія проводилась в 225 малих містах України, вона була спрямована на збільшення кількості людей, що змогли критично оцінювати інформацію та аналізувати суспільно-політичну ситуацію в країні. Ці люди об’єдналися у Мережу громадян-виборців, які вирізнялись своєю активною громадською позицією та в майбутньому братимуть активну участь у виборчому процесі. Оскільки на сьогоднішній день соціальні мережі є найбільш ефективним засобом поширення політично незаангажованої інформації в Україні, то інформаційна кампанія проводилась в Інтернеті загалом та соціальних мережах зокрема. Це забезпечило зворотній зв’язок між незаангажованими фахівцями з питань виборчого процесу та простими громадянами. Таке спілкування сприяло суспільно-політичній просвіті громадян-виборців, допомагало їм знайти відповіді на питання, які їх турбують, та формувало уважних спостерігачів за ходом виборчого процесу, які самі стали постачальниками цінної інформації щодо ходу виборчої кампанії у їхньому регіоні. Завдяки отриманим знанням, вони змогли із власних спостережень, власного досвіду (а не лише зі ЗМІ) зробити висновок щодо його законності та прозорості, а також сприяли гласності цього процесу.